Năm tình nguyện 2014
Năm thanh niên tình nguyện
Địa chỉ: Số 01 Hoàng Như, Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng