Đại hội Đoàn Khối CCQ tỉnh Cao Bằng lần thứ XII
Địa chỉ: Số 01 Hoàng Như, Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng