Tuổi trẻ Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Đăng lúc: Thứ tư - 04/12/2013 09:39 - Người đăng bài viết: Lã Đức Tuân
Tuổi trẻ Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Tuổi trẻ Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 03/10/2012, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ký Quyết định số 2659/QĐ-BTP về việc ban hành “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp”.
Ngành Tư pháp là một trong những ngành được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập nhà nước cách mạng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là “một cơ quan trọng yếu của chính quyền” đồng thời được Người coi trọng chăm lo, giáo dục nhiều quan điểm tư tưởng, trong đó có vấn đề đạo đức của người cán bộ cách mạng nói chung và đạo đức của cán bộ tư pháp nói riêng. Chính vì vậy, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp cũng được xây dựng trên cơ sở quán triệt và thể hiện nổi bật tinh thần những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, công tác tư pháp và người cán bộ tư pháp; phát huy truyền thống xây dựng và phát triển của ngành.
Đây là những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản và toàn diện về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ tư pháp trong công tác và sinh hoạt hằng ngày gắn liền với những đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ công tác của ngành, thể hiện tập trung nhất những nội dung, yêu cầu mà cán bộ công chức, viên chức của ngành cần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh,  tập trung vào 4 vấn đề lớn: Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; Với công tác tư pháp - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, phụng công, thủ pháp, chí công vô tư; Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ; Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, thượng tôn pháp luật.
Trước yêu cầu đẩy mạnh việc cải cách hành chính và cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ngành tư pháp được giao thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ mới như: theo dõi tình hình thi hành pháp luật; quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bồi thường nhà nước, lý lịch tư pháp, thi hành án hành chính; quản lý về xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và gần đây nhất là trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tình hình xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh…
Năm 2013 là năm bản lề toàn ngành Tư pháp thực hiện các nội dung theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp mới được ban hành. Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp Cao Bằng đã tổ chức quán triệt nội dung Quyết định số 2659/QĐ-BTP tới toàn thể đoàn viên và đề ra nhiều giải pháp nhằm góp phần hiện thực hóa các chuẩn mực trong thực tế công tác, trong đó đề cao giải pháp khuyến khích đoàn viên tích cực học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong năm vừa qua đã có 10 đoàn viên Chi đoàn tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước. Ban Chấp hành Chi đoàn cũng đã vận động 100% đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động nhân “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại cơ quan, đơn vị và nơi cư trú nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong đoàn viên. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong năm qua đã có nhiều đoàn viên tham gia vào các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách, đặc biệt là tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nhân dân…
Với nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện công tác chuyên môn cũng như rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trong năm qua đã có thêm 8 đoàn viên Chi đoàn được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây là những kết quả bước đầu, thiết thực thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Sở Tư pháp trong thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ cách mạng cũng như chuẩn mực của người cán bộ Tư pháp.Đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện
Tác giả bài viết: Đinh Văn Cương
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc