Kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2012 “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2013 11:27 - Người đăng bài viết: administrator
Năm 2012 là năm diễn ra các sự kiện chính trị - xã hội lớn của tỉnh, khu di tích lịch sử Pác Bó được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt, thành lập Thành phố Cao Bằng, chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”… Đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp.

BCH Tỉnh Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017

BCH Tỉnh Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017

           Xác định nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, cần các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh. Theo đó, công tác xây dựng tổ chức Đoàn đã được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
          Để thực hiện chủ đề năm công tác: "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn",  các cấp bộ Đoàn xác định 04 nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2012 - 2017); củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; nâng cao chất lượng Đoàn viên, tăng cường giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, đề xuất các ý tưởng sáng tạo, đăng ký đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới".
         Đến nay, với sự quyết liệt trong công tác lãnh chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn và sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đoàn viên, thanh thiếu nhi, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên các mặt công tác. Thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn như việc duy trì và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện 02 phong trào lớn là“5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”“4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” đã tạo điều kiện cho công tác xây dựng tổ chức Đoàn phát triển, chất lượng tổ chức Đoàn ngày một nâng cao.
         Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm, công tác xây dựng Đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được các cấp bộ Đoàn chú trọng đẩy mạnh. Trong năm qua, để chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã kịp thời chỉ đạo 05 đơn vị trực thuộc (Đoàn trường CĐSP tỉnh, Bảo Lâm, Quảng Uyên, Thông Nông, Hà Quảng) kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các tổ chức Đoàn, Hội trước thềm Đại hội các cấp. Quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội và đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành được lấy ý kiến rộng rãi, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Đồng thời, chỉ đạo Đoàn các cấp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, bám sát tình hình thực tế đơn vị, địa phương. Dưới sự lãnh chỉ đạo và sự quan tâm sát sao của cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên, các đơn vị đều chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cho quá trình diễn ra Đại hội thuận lợi, đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đoàn, sự chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh và Trung ương Đoàn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIII gồm 39 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X gồm 11 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIII đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 13 đồng chí, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh Đoàn gồm 07 đồng chí. Tại Đại hội, đã có 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn trao tặng 01 cờ cho 01 đơn vị, Bằng khen cho 02 đơn vị và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 – 2012.

 

Đại hội trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc
 
         Công tác Đoàn viên được thực hiện hiệu quả với nhiều giải pháp tích cực nhằm bồi dưỡng, phát triển đoàn viên mới và nâng cao chất lượng đoàn viên, tính đến cuối năm, toàn tỉnh đã kết nạp được 5.559 đoàn viên mới. Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, “Ngày đoàn viên”, cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” … được triển khai và thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên toàn tỉnh trong năm qua.
          Nhằm phát huy vai trò của Đoàn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc góp ý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đối với cá nhân và tập thể lãnh đạo 28 đơn vị trong tỉnh; thực hiện tự kiểm điểm, phê bình và tự phê bình đối với tập thể và từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XIII. Trong năm 2012, nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên, toàn tỉnh đã giới thiệu được 1.818 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 921 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
            Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở cho 58 Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và hơn 200 cán bộ Đoàn được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội. Công tác kiểm tra, giám sát được thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổ chức thi đua, khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong năm 2012, 75% Chi Đoàn trong toàn tỉnh đạt Chi Đoàn vững mạnh, 76% Đoàn viên toàn tỉnh xếp loại Đoàn viên xuất sắc.
Có thể nói, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh năm 2012 đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Với những kết quả đạt được trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã khen thưởng 43 tập thể và 39 cá nhân; tặng cờ cho 03 đơn vị xuất sắc dẫn đầu các khối thi đua, giấy khen cho 09 đơn vị xuất sắc và 07 đơn vị tiên tiến. Đạt được những kết quả đó là nhờ có sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và Đoàn cấp trên, sự nỗ lực, nhiệt tình của đoàn viên thanh niên toàn tỉnh, đặc biệt, nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.
          Không ngừng đẩy mạnh và phát huy những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn xác định chủ đề công tác năm 2013 là “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn” với 04 nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đoàn các cấp; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn; Triển khai các phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, phát triển tổ chức Đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, Đoàn cơ sở.
           Với những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh quyết tâm thực hiện tốt các nội dung công tác đã xác định, hoàn thành các tiêu chí cơ bản, tiếp tục đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh phát triển mạnh trong năm 2013.

 

Tác giả bài viết: Như Nguyệt
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc