Tên / Số / ký hiệu : 94 - QĐ/ĐTN
Về việc / trích yếu

Quyết định về việc sắp xếp lại Cụm thi đua sau khi tiếp nhận cơ sở Đoàn mới

Ngày ban hành 09/10/2019
Loại văn bản
Độ khẩn Thường
Lĩnh vực Thanh niên
Người ký duyệt Đào Minh Hồng
Cơ quan / đơn vị ban hành Đoàn khối CCQ tỉnh Cao Bằng
Lượt người xem 481
Lượt tải về 481
Tải về